"</h2

الیاف هالو

هالو نوعی از الیاف است با سطح مقطع توخالی که در منسوجات خانگی و لایی های ترموفیوز و عایق های حرارتی و کالای خواب مورد استفاده قرار می گیرد.  یکی دیگر از مصارف این نوع الیاف ،در صنایع خواب و پرکردنی مانند بالش، لحاف و تشک می باشد. خاصیت برگشت پذیری الیاف، مهمترین عامل در انتخاب الیاف برای صنایع پرکردنی مانند مبلمان، عروسک سازی و صنایع خواب مثل لحاف و تشک می باشد.

سطح مقطع دایروی و توخالی

این الیاف دارای سطح مقطع دایروی و توخالی می باشد و کریمپ آن بصورت فنری می باشد، به همین دلیل خاصی برگشت پذیری و فنری بسیار بالایی در مقایسه با الیاف سالید دارد و در صنایع پرکردنی این نوع الیاف بسیار مورد توجه است.

منسوجات خانگی و لایی های ترموفیوز

پلی استر هالو (توخالی) با سطح مقطع تو خالی جهت منسوجات خانگی و لایی های ترموفیوز و عایق های حرارتی و کالای خواب که در دو گرید زیر تولید می گردد: الف: الیاف HCS ویرجین ب: الیاف HCS ریسایکل ج: الیاف HCS نیمه ویرجین این الیاف عمدتاً برای صنایع پرکردنی ( کالای خواب، مبل و منسوجات خانگی ) استفاده می شود و به صورت سیلیکون دار و بدون سیلیکون مصرف می گردد. الیاف هالو 7 دنیر با برش 38 و 64 میلیمتر عمدتاً برای کالای خواب و فیلتراسیون استفاده می شود. الیاف هالو 15 دنیر معمولی با برش 38 و 64 میلیمتر برای صنایع منسوجات خانگی و فیلتراسیون. هالو 15 دنیر دوجزئی ( high bulk ) با برش 64 میلیمتر برای کالای خواب مصرف زیادی دارد. الیاف هالو 18 دنیر با برش 64 میلیمتر جهت کالای خواب و پرکردنی مصرف زیادی دارد.

فعالیت و خدمات گروه توسعه و تدبیر رونا در زمینه های خرید وفروش و تامین مواد اولیه  و تجهیزات تولید ، الیاف پلی استر هالو ، سالید ، بایکو ، الیاف حلاجی شده و بالفایبر ، لایی ترموفیوز و پارچه های بی بافت اسپان باند ، الیاف پرقو ، الیاف ویرجین ، کالای خواب ، تامین پرک پت و … ارائه می گردد .