برچسب: فروش

  • الیاف حلاجی شده

    الیاف حلاجی شده الیاف حلاجی شده کاربرد های بسیاری در صنعت دارد و می توان گفت برای تولید انواع پوشاک و نخ از مهم ترین صنایع به شمار می رود. مراحل حلاجی برای حلاجی انواع الیاف وقتی ناخالصی های الیاف برطرف و الیاف تولید شد، آماده  برای حلاجی کردن می شود و عرضه به بازار […]