تولید کنندگان الیاف پلی استر در ایران: تولید کنندگان الیاف پلی استر در ایران :به غیرا ز شرکتهای پلی اکریل اصفهان و پتروشیمی شهید تندگویان که به  صورت مستقیم  CP  توانایی تولید الیاف استیپل ر ا دارند، 4 شرکت بخش خصوصی به صورت تخصصی در حوزه تولید الیاف پلی استر استیپل نوع پنبه ای  cotton type  از مواد چیپس پلی استر ،جهت تغذیه کارخانجات ریسندگی الیاف کوتاه مشغول به کار هستند که ظرفیت تولید آنها در محدوده 130 هزار تن د ر سا ل  تقریباً 385 تن در روز  می باشد و ماشین آ لات همگی آنها چینی می باشد. در کنار آنها 17 شرکت تولیدکننده الیاف پلی استر استیپل نیز وجود دارند که به صورت اختلاطی از مواد اولیه نو چیپس و مواد اولیه  بازیافتی ) پرک و …( جهت تولید محصول خود که عبارتند از الیاف تو خالی ) Hollow ( و پشمی )wool type  استفاده می نمایند. که ظرفیت پروانه بهره برداری آنها در حدود 267 هزار تن در سال ) تقریباً 810 تن در روز بوده و ماشین آ لات آنها نیز از کشور چین تامین شده است. عمده الیاف تولیدی توسط این واحدها به عنوان ماده اولیه در صنایع ریسندگی الیاف بلند، پرکننده مبلمان و کالای خواب و … مورد استفاده قرار می گیرد . رقابت پلی استر و پنبه را بخانید. همچنین 21 شرکت نیز دارای خطوط تولید الیاف پلی استر  صرفاً با استفاده ا ز مواد بازیافتی پرک و … می باشند. که  ظرفیت پروانه بهر ه برداری آنه ا در حدود 178 هزار تن در سال 540 تن در روز بوده و با ماشین آ لات عمدتاً کره ای و بعضاً ایرانی اقدام به تولید مینمایند. محصول تولیدی آنها به نام الیاف بی بافت یا سالید  Solid  عمدتاً در تولید موکت، لایه عایق رطوبتی و منسوجات بی بافت مورد استفاده قرار می گیرد. جهت خرید انواع الیاف پلی استر با کارشناسان رزا فایبر تماس حاصل فرمایید 02186125784