تاریخچه استفاده از الیاف

تاریخچه استفاده از الیاف در مورد الیاف و مصالح نساجی، پشم گوسفند از دوران پیشین در صنعت بافندگی در ایران زمین به کار می رفته است. از انواع دیگر پشم که در بافتن لباس به کار می رفته است، پشم نرم بز و نیز پشم شتر است که از پشم شتر لباس های نمدی فراهم می شده است، از الیاف دیگر که از دوران نوسنگی در ایران برای تهیه پارچه ی حصیری و ریسمان در ایران و به ویژه در بخشهای شمالی به کار میرفته کتان و الیاف کنف است.
پنبه
از جمله مصالح نساجی دیگری که از هند به ایران و میانرودان آمد پنبه است. پنبه حدود 3000 سالپیش از میلاد در هندوستان برای بافندگی بکار می رفته است. اوج صنعت نساجی را در تاریخ ایران زمین، هنرمندان دوره سلجوقی و صفوی رقم زده اند در زمان شاه عباس صفوی تولیدات بینظیری آفریده شد. در دوران اخیر نیز صنعت نساجی در ایران نقش موثر و تعیین کننده ای در کشور ایفا نموده است.
اولین کارخانه نساجی در ایران 
اولین کارخانه نساجی در ایران در سال 1281 شمسی به وسیله صنیع الدوله در تهران و دومین کارخانه در سال 1288 توسط شخصی بنام حاج آقا رحیمی در تبریز ایجاد گردید. جمعاً در این دوره 40 کارخانه نساجی دائر گردید که قسمتی از احتیاجات مملکت را تامین نمود. در طی سالهای 1320 تا 1328 بروز جنگ، افزایش قیمت منسوجات خارجی و کاهش واردات آن موجب رونق بازار محصولات نساجی داخلی شد. در نتیجه نوسازی کارخانجات نساجی انجام گردید. هم اکنون صنعت نساجی در مقام یکی از معیارها و شاخصهای توسعه کشورهای مختلف است. به گونه ای که در میان 10 کشور عمده صادرکننده محصولات نساجی در جهان 7 کشور از ممالک پیشرفته هستند. و ارزش صادرات سالانه این محصولات در دنیا به بیش از 300 میلیارد دلار بالغ می شود . از این جهت بعضاً به عنوان دومین صنعت مادر تلقی می شود. در این میان کشور ایران نیز باتوجه به سابقه تاریخی خود، به طور قطع توانایی حضور در بازارهای جهانی را دارد چنانکه براساس کارشناسی های به عمل آمده می توان صادارت محصولات نساجی ایران را در سال به 5 میلیارد دلار معادل 10 درصد از صادرات غیر نفتی کشور رساند. ضمناً ایران نیز همپای کشورهای پیشرفته و مطرح در این صنعت توانسته است در شاخه های گوناگون صنعت عظیم نساجی و صنایع وابسته موجبات ارتقاء و گسترش را فراهم آورده و با اتکاء به مهارت های تکنولوژیک نیازهای اساسی این صنعت را مرتفع سازد. خرید انواع الیاف پلی استر 02186125784