رقابت پلی استر و پنبه

رقابت پلی استر و پنبه : طبق آمار های بدست آمده تا اوایل دهه 1980 میلادی پنبه سلطان بلامنازع الیاف محسوب میگشت و در این سالها از نزدیک به 30 میلیون تولید جهانی الیاف تقریبا 15 میلیون تن (بیش از 50 درصد) در اختیار الیاف پنبه و مابقی سهم سایر الیاف طبیعی و مصنوعی بود . اما با توجه به افزایش جمعیت ،کاهش سطح زمین های زیر کشت ،افزایش نیاز به کشت های خوراکی و … دیگر الیاف پنبه به تنهایی قادر به تامین نیاز های رو به رشد صنعت نساجی نبودند . و پیشرفت صنعت پتروشیمی و پلیمر منجر به افزایش سهم الیاف مصنوعی بالاخص الیاف پلی استر در این عرصه گردید. به گونه ای که در اوایل دهه 2000 میلادی میزان تولید الیاف پلی استر با الیاف پنبه در حد 20 هزار تن در سال برابر گردید . و پس از آن تولید الیاف پلی استر با شیب صعودی بسیار بالایی به حرکت خود ادامه داد.  
مصرف الیاف پلی استر :
  آمار حاکی از آن است که در سال 2018 میزان تولی الیاف پلی استر به بیش از 2 برابر الیاف پنبه رسید که این موضوع حاکی از اهمیت بسیار زیاد این الیاف در صنعت نساجی میباشد . هر چند در حال حاضر تولید الیاف پنبه در جهان با کمک گرفتن از اصلاحات ژنتیکی ارقام پنبه و رش های مدرن کشاورزی به حد تقریبی 25.7 تن در سال رسیه است . که نشان دهنده سهم 25 درصدی این الیاف در کل تولید الیاف جهان در سال 2018 میباشد . ولی در همین سال تولید پلی استر نزدیک به 60 میلیون تن در سال رسید که حاکی از سهم 60 درصدی این الیاف از تولید جهانی الیاف میباشد سهم الیاف پلی استر از مقدار فوق در این سال 15.4 میلیون تن بوده است . با توجه به تولید و مصرف بیش از 103 میلیون تن الیاف در سال 2018 میلادی مشخص است که پس از  پلی استر و پنبه به عنوان دو بازیگر اصلی صنعت نساجی مجموع مصرف سایر الیاف نساجی نظیر پشم،ابریشم،پلی امید(نایلون)،اکرلیک،ویسکوزو … کمتر از 18 میلیون تن در سا میباشد که این موضوع حاکی از اهمیت بسیار زیاد توجه به الیاف پلی استر و پنبه در صنعت نساجی دارد . بر اساس آمار بدست آمده در حاال حاضر پس از الیاف پلی استر و پنبه به ترتیب الیاف سلولزی بازیافته (ویسکوز،استات،تنسلو..)فنایلون،پلی پروپیلن،اکرلیک و پشم پر مصرف ترین الیاف دز صنایع نساجی و کاربرد های مشابه آن میباشد .  
الیاف پلی استر و نخ 
  آمار حاکی از آن است که از مجموع 76.66 میلیون تن تولید پلی استر جهان در سال 2018 میلادی نزدیک به 44% به صورت نخ فیلامنتی ،20.2 درصد به صورت الیاف پلی استر،27.5 درصد به عنوان بطری و مابقی به صورت فیلم و سایر محصولات پلیمری تبدیل شده است . به عبارت دیگر بیش از 64% پلی استر تولیدی در جهان در صنایع نساجی مورد استفاده قرار می گیرد . علاوه بر الیاف پلی استر و نخ های فیلامنتی نساجی از پلیمر پلی اتیلن ترفتالات برای تولید نخ های صنعتی نیز استفاده میشود . که هم اکنون حوزه های کاربردی این بخش با سرعت زیادی رو به گسترش میباشد . خرید انواع الیاف پلی استر 02186125784