برچسب: هالو

  • الیاف هالو

    الیاف هالو هالو نوعی از الیاف است با سطح مقطع توخالی که در منسوجات خانگی و لایی های ترموفیوز و عایق های حرارتی و کالای خواب مورد استفاده قرار می گیرد.  یکی دیگر از مصارف این نوع الیاف ،در صنایع خواب و پرکردنی مانند بالش، لحاف و تشک می باشد. خاصیت برگشت پذیری الیاف، مهمترین عامل […]