صادرات و واردات الیاف پلی استر

صادرات و واردات الیاف پلی استر  :متداول ترین طبقه بندی و دسته بندی فعالیتهای اقتصادی مطابق استانداردهای بین المللی کد آیسیک ISIC  می باشد. کد آیسیک مرتبط با الیاف پلی است  استیپل موجود در سامانه بهینیاب کد آیسیک 2430412313 که از منظر بین المللی تا 9 رقم برای تمامی کشورها یکسان می باشد. طبقه بندی بین المللی استاندارد دیگری که توسط سازمان جهانی گمرک جهت داد و ستدهای بین المللی بمنظور تسهیل در صادرات و واردات و مبادلات تجاری تعریف شده است نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کا لا  HS می باشد. این کد برای الیاف پلی استر به استناد کتاب مقررات صادرات و واردات ، برابر با شماره های تعرفه 5503 و 55032000 می باشد. آمار ورودی و خروجی گمرکات یکی از آمارهایی است که جهت ارزیابی وضعیت کلی زنجیره پلی است. در ایرا ن می تواندمفید واقع  شود، هرچند که در این بخش نیز معضلاتی از قبیل قاچاق، کم اظهاری، اظهار کا لا با کدهای تعرفه متفرقه و … نیز وجود دارد که مانع  از حصول یک نتیجه قطعی می شود.
میزان واردات کالای منتخب پلی استری
در طی چند سال گذشته میزا ن واردات کا لاهای منتخب پلی استری بطور متوسط عددی در محدوده 100 الی 200 هزار تن در سا ل بوده است. که در این بین در سالهای اخیر بیشترین سهم مربو ط به واردات چیپس پلی استر نساجی و همچنین نخ پلی استر یک لا FDY بوده است که در مجموع این 2 کا لا بیش از 50 %سهم واردات کل کا لاهای پلی استر را شامل  شده اند. از نکات دیگر قابل توجه در این حوزه سهم تقریباً 30 درصدی  متوسط دوره 5 ساله  صادرات الیاف پلی استر به صورت استیپل و یا دسته تاو TOW می باشد. در مورد این بخش نیز بایستی توجه داشت که این میزان صادرات نیز عمدتاً مربوط به الیاف بازیافتی بوده که در تهیه و تولید آنها از ضایعات بطری استفاده شده است . مشخصاً با لحاظ نمودن این دو نمونه کالای صادراتی، مشخص می گردد که سهم صادرات سایر کا لاهای پلی استری در محدوده 10 % بوده و بازار صنعت نساجی کشور با توجه به آمار تولید داخلی و واردات قانونی و مشخص در گمرک وابستگی بسیاری به این ماده اولیه دارد. اگر مصرف سرانه الیاف پلی استر طبق برآوردهای جهانی 11 کیلوگرم در نظر گرفته شود با توجه   به جمعیت 80 میلیون نفری کشور ایران تقاضای بازار ایران 847 میلیون کیلوگر باید باشد ولی در شرایط اقتصادی فعلی سرانه مصرف در ایران 6.3 کیلوگرم می باشد که 4.6 کیلوگرم آن از محل تولید داخل است و مابقی واردات است. لازم به ذکر است که در سال جاری به دلیل نوسانات نرخ ارز و جذابیت صادرات کالاهای پایین دستی پتروشیمی مخصوصاً پلی استر  پیش بینی می شود که در سال جاری آمار صادرات رشد بسیار یافته باشد، اما با توجه به اینکه آمار تفکیکی گمرک جهت بازه زمانی ذکور در سال آینده منتشر می شود لذا در حال حاضر نمی توان به صورت کمی در خصوص آن اظهار نظر نمود . جهت خرید الیاف پلی استر با بهترین کیفیت با کارشناسان رزا فایبر تماس حاصل فرمایید. 02186125784