الیاف پلی استر در ایران

الیاف پلی استر در ایران : در کندوکاوهای پسین که در کرانه های گوناگون ایران انجام شده، لنگرها و دوک های نخ تابی به دست آمده که گواه بر وجود کارگاه های نساجی در ایران باستان می باشد. از دیدگاه پیشینه تاریخی، آغاز صنعت نساجی در ایران را می توان تا ابتدای عصر نوسنگی دنبال کرد. شواهدی از ریسندگی پشم بز و گوسفند در غرا کمربند در نزدیکی بوشهر بدست آمده و آزمایش آنها نشان داده است که ریسندگی در ایران از حدود 6500 سال پیش از میلاد در ایران سابقه داشته است. شواهد دیگر متعلق به 7000 سال پیش ادامه صنعت نساجی را در فلات ایران تائید می کند.  
تکامل صنعت 
آثار تاریخی دیگر که در شهر شوش بدست آمده و حاکی از قدمتی در حدود 3000 تا 3500 سال پیش از میلاد است، نمایشگر آن است که این صنعت بتدریج تکامل یافته و صورت های اولیه بافندگی و فرم های تکاملی آن با گذشت زمان در ایران پدیدار گشته است. اخیراً نیز باستان شناسان در کشفیات خود که قسمتی از آن روشنگر دوران قبل از آریایی است بقایای دوک ها و سنگ هایی به دست آورده اند که نشان می دهد ریسندگی در دوره افسانه ای ایران معمول بوده است. تا زمان روی کارآمدن مغولان، نساجی همیشه یکی از صنایع پررونق ایران بوده و در مقاطعی از تاریخ، منسوجات ایرانی جنبه صادارتی قوی هم داشته اند. در دوره اشکانی، صنعت نساجی و بافندگی چین، در روش های بافندگی ایران تاثیر گذاشت و روی هم رفته در این دوره گام های دیگری در سیر تکامل نساجی برداشته شد و ایران از روش های بافندگی چینی نیز بهره مند گردید . در دوره ساسانیان نیز صنعت نساجی با ابداعات تازه ای که از چین ریشه گرفته بود و پیشینه آن صنعت در چین به هزاره دوم پیش ازمیلاد می رسید، سیر تکاملی خود را دنبال را دنبال کرد. بهره مندی ایران از نساجی چین به نوبه ی خود در سرزمین های غربی ایران نیز منعکس گردید و روش های تازه ای که از چین به ایران راه یافته بود از راه ایران به بیزانس، ایتالیا و اروپای شمالی رفت.  
تاریخچه پدیده تازه نساجی:
از پدیده های تازه نساجی که در زمان ساسانیان آغاز شد کاربرد طرح های آزاد و بدون فرم هندسی در بافندگی بود. در نتیجه از این دوره به بعد در بافندگی کاربرد نقش های جانوران و گیاهان رایج گردید و این تحول در نساجی مدیون تغییراتی بود که به ابزارهای نساجی داده شد. برای خرید الیاف هالو با ما همراه شوبد. تغییر و تکامل ابزارهای بافندگی در ایران دوره ساسانی نتیجه تماس هایی که این کشور با چین داشت و هردو کشور از این رفت و آمدهای متقابل، بهره های فراوانی گرفتند. از مصالح بافندگی دیگر که از دیرباز در ایران بکار می رفت، ابریشم است. ابریشم از چین به ایران آمده و بعدها نیز از راه ایران به سرزمینهای غربی رفته است. تجارت ابریشم که برای بازرگانان بسیار سودآور بود عموماً از طریق جاده ابریشم انجام می شد. رزا فایبر از زیر مجموعه های هلدینگ رزا گروپ از تولید کنندگان و تامین کنندگان قوی در الیاف پلی استر . 02186125784